Month: July 2018

กล้องวงจรปิดไร้สาย กล้อง IP ROBOT กล้อง IDY ติดตั้งเองได้

 

กล้องวงจรปิด ไร้สาย IP Robot

สามารถคอนโทรลผ่านแอฟได้เลย

 

หมุนได้ 340 องศา
คมชัด 1.0 ล้านพิกเซล
3,990.- (ฟรี เมม 16GB)
หมุนได้ 340 องศา
คมชัด 2.0 ล้านพิกเซล
4,990.- (ฟรี เมม 16GB)
หมุนได้ 340 องศา
คมชัด 2.0 ล้านพิกเซล
4,990.- (ฟรี เมม 16GB)
หมุนได้ 340 องศา
คมชัด 2.0 ล้านพิกเซล
4,990.- (ฟรี เมม 16GB)
หมุนได้ 180 องศา
คมชัด 1.3 ล้านพิกเซล
3,490.- (ฟรี เมม 16GB)
หมุนได้ 180 องศา
คมชัด 2.0 ล้านพิกเซล
3,990.- (ฟรี เมม 16GB)
กล้องมุมมอง 360 องศา
คมชัด 3.0 ล้านพิกเซล
5,490.- (ฟรี เมม 16GB)