Month: October 2018

ชุดกล้องวงจรปิดไร้สาย Hi-View

ชุดกล้องวงจรปิดเชื่อมต่อด้วยระบบ Wifi ไม่ต้องเดินสายสัญญาน

มาพร้อมเทคโนโลยี Starlight ที่สามารถให้ภาพที่เป็นสีในตอนกลางคืน